Word coöperant en koop hier uw aandelen

Welkom op de website van VOLTERRA cvba-so.

Volterra is een coöperatieve vennootschap die in het Meetjesland duurzame energie mee wil ontwikkelen.

Wij willen onze energie lokaal, proper, betaalbaar en onafhankelijk van grote producenten.

Energie is een basisbehoefte en een basisrecht. Maar de niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie, gas en steenkool raken op. Hoeveel tijd ons nog rest, weten we niet.

De hoeveelheid energie, die we in België verbruiken, moet in 2020 voor 13% uit hernieuwbare bronnen komen. Het Vlaamse energiebeleid wil zich in elk geval daarop voorbereiden. Om die doelstelling te halen, zullen we meer groene stroom produceren uit volledig duurzame energiebronnen zoals zon-, water- en windenergie, biomassa en alles wat de toekomst voor ons nog in petto heeft. Zo ‘n energietransitie is noodzakelijk, waarbij economische, sociale en ecologische belangen optimaal met elkaar sporen.

Een transitie is een fundamentele verandering in een  maatschappelijk systeem.

Milieu en hernieuwbare energie zijn een belangrijke motor van een nieuwe economische ontwikkeling. Een vergroening van de economie bereidt onze economie voor op de toekomst, draagt bij tot het veilig stellen van ons welvaartsniveau en creëert groene jobs. Bovendien draagt een goede kwaliteit van het leefmilieu sterk bij tot levenskwaliteit en welzijn.

Wij gaan er van uit dat het in het belang van elke burger is als bij deze energietransitie de gewone burger meer greep krijgt op zijn energievoorziening van de toekomst.

Daarom Hebben wij VOLTERRA opgericht. Volterra is een hernieuwbare-energiecoöperatie, die de inwoners van het Meetjesland wil verenigen om een groot draagvlak te creëren waarin alle coöperanten investeren, participeren en inspraak hebben. Zo kunnen we samen investeren in onze buurt, zodat we niet alleen de lasten delen, maar ook de lusten.

Want de wind waait toch voor iedereen?