Word coöperant en koop hier uw aandelen

Doe mee !

Waarom meedoen?

De niet-hernieuwbare bronnen zoals steenkool, olie en gas raken op. Hoeveel tijd ons nog rest weten we niet. We zijn het onze kinderen en de volgende generaties verplicht om te zorgen voor een vooruitstrevend Meetjesland.

Cvba-so VOLTERRA is een coöperatieve vennootschap, die opgericht werd om de inwoners van het Meetjesland te verenigen om samen duurzame energie te ontwikkelen.

Cvba-so Volterra wil lokale, propere, betaalbare ,en onafhankelijke energie van en voor het Meetjesland

Cvba-so VOLTERRA, Meetjeslands Energieproject richt zich tot alle wakkere burgers van het Meetjesland om mee te investeren in hernieuwbare energie.: windparken, zonne-energie, biomassa en alles wat de toekomst voor ons nog in petto heeft.

Wij willen dat het rendement van de energieproductie over zoveel mogelijk inwoners van het Meetjesland wordt verdeeld. Zo bouwen we samen een maatschappelijk draagvlak, waarin alle coöperanten participeren en inspraak krijgen in het beleid.

Hoe meedoen?

 • Een aandeel kost 125 euro en is op naam.
 • Per persoon kunnen maximaal 50 aandelen worden aangekocht.
 • Uw inschrijving gaat in vanaf de datum van storting op ons rekeningnummer: BE91 6528 3135 7376
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten.
 • Na aankoop wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar het adres van de opdrachtgever, tenzij er een andere begunstigde wordt aangeduid.
 • Alle aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering. De uitnodiging wordt verzonden per e-mail.
 • Alle aandeelhouders hebben elk één stem in de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten.
 • De maximale opbrengst is gelimiteerd door onze erkenning bij het Ministerie van Economische zaken, en bedraagt momenteel 6%. Het percentage van het dividend wordt door de jaarlijkse Algemene Vergadering bepaald.
 • Na 5 jaar kan men vrij uitstappen (zie onze statuten).
 • De eerste schijf van 190 euro dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing.
 • Het dividend wordt uitgekeerd op het rekeningnummer van de opdrachtgever, tenzij deze een andere begunstigde aanduidt.
 • Alle aandeelhouders worden op de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief voor vennoten. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd.
 • Een aandeel van Volterra cvba-so is een risicobelegging. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.