Word coöperant en koop hier uw aandelen

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen eenmaal per jaar bijeen, op de eerste zaterdag van de maand juni, op de plaats en uur door de Raad van Bestuur vastgesteld.