Word coöperant en koop hier uw aandelen

De Coöperatie

Coöperaties zijn in Vlaanderen wat minder bekend, en dat is geheel ten onrechte. Niet alleen heeft de coöperatie een mooi verleden, ook vandaag speelt ze een zeer belangrijke (economische) rol. In het buitenland zijn talloze voorbeelden aan te halen van succesvolle èn grote coöperaties die een leidende rol spelen in het economisch leven.

Ook de Vlaamse overheid gelooft in de voordelen van coöperaties. Zo worden startende coöperaties, zoals Volterra ondersteund, en is er de website www.cooperatiefvlaanderen.be waar de principes van coöperatief ondernemen goed worden uitgelegd

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een vereniging van natuurlijke en/of rechtspersonen die tot doel heeft om de gemeenschappelijke behoeften van de leden te bevredigen. Een coöperatie voert een (economische) activiteit uit, maar in tegenstelling tot een kapitaalsvennootschap wordt die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel om doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren.

Het coöperatief gedachtegoed rust op drie pijlers:

  • er is een gemeenschappelijke behoefte en de leden van de coöperatie willen samenwerken om die te bevredigen
  • de coöperatie streeft niet naar winst
  • het beheer van de coöperatie gebeurt democratisch.

Om dit concreter te maken heeft de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) zeven principes geformuleerd waardoor men kan toetsen of een vereniging of bedrijf een coöperatie genoemd kan worden. (Zie Charter Rescoop)

Rescoop

REScoop.be vzw is de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in België.

Deze vereniging ontstond in de loop van 2010:

  • uit de groeiende samenwerking tussen lokale initiatieven van burgers en bestaande hernieuwbare energiecoöperaties en verenigingen uit Vlaanderen, Wallonië en Duitstalig België
  • uit de noodzaak om in de energietransitie de belangen van de gewone burgers beter te verdedigen.