Word coöperant en koop hier uw aandelen

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

  • het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik
  • de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en
  • de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen
  • het aansporen of ter beschikking stellen van vormen van samen aankoop van hernieuwbare energie
  • de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan sociaalecologische projecten in de regio of daarbuiten.