Word coöperant en koop hier uw aandelen

Ontstaan

Een aantal mensen in het noorden van het Meetjesland vroegen zich af wat ze na het isoleren van hun dak, het plaatsen van zonnepanelen en thermostatische kranen, nog konden doen rond duurzaamheid.

Misschien een windmolen voor het dorp ?

Volterra is ontstaan uit verontwaardiging.

Verontwaardiging

  • omdat de transitie naar een duurzame leefomgeving zo traag gaat
  • omdat de burger zelden rechtstreeks inspraak krijgt
  • omdat wind – zon – lucht – water van iedereen is

Volterra wil meedenken om deze duurzame leefomgeving te helpen realiseren niet enkel op het vlak van windenergie maar in alle ecologische energie vormen, beseffend dat er meer is dat energie.

Duurzaamheid gaat ook over een totale leefomgeving : woningbouw – woonvormen – samenlevingsvormen – warmtenetten – landbouw – …