Word coöperant en koop hier uw aandelen

Projecten

Uit de analyse van het windpotentieel blijkt dat het mogelijk is om 300 turbines te plaatsen in Oost-Vlaanderen tegen 2020. Genoeg om alle Oost-Vlaamse gezinnen (600 000 gezinnen) te voorzien van groene stroom uit windenergie.

Op 24 april 2013 nam de provincieraad van Oost-Vlaanderen een voorkeursbeslissing over toekomstige windmolens in de zones Eeklo-Maldegem en E40 tussen Aalter en Aalst. De provincieraad besliste dat er 68 nieuwe windmolens kunnen komen, waarvan 25 verspreid over Eeklo-Maldegem en 43 langs de autosnelweg E40 tussen Aalter en Aalst.
Op 26 maart 2014 keurde de provincieraad de ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP ‘s) goed. Deze plannen leggen vast waar de windturbines kunnen komen en waar niet.

De Provincie voorziet minstens 20% rechtstreekse participatie van coöperaties en lokale besturen (vb. gemeenten) in de windturbineprojecten en een bijdrage van de ontwikkelaars in een lokaal fonds dat ten goede moet komen aan de omgeving van de windturbines.
Burgers en bedrijven krijgen de steun van REScoop.be.
Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) is de partner voor gemeenten.

Momenteel hebben we nog geen concreet project, maar we zijn heel nauw betrokken bij de onderhandelingen over de windmolens en volgen ze op de voet. Zodra de projecten van Volterra concrete vorm krijgen, vindt u ze hier terug.

Coöperant worden in Volterra is een meerwaarde omdat coöperanten mede-eigenaar worden, beslissingen kunnen nemen en mee het beleid kunnen uitstippelen om onze eigen windmolen(s) in het Meetjesland te verwezenlijken. Op die manier kunnen we onze eigen energie opwekken en verdelen wij, als burgers van het Meetjesland, niet alleen de lasten, maar ook de lusten, want de wind waait toch voor iedereen?